JQuery Wrap()

26 12 2011

ilgili yazının güncel hali için lütfen

http://www.sadullahkeles.com/2011/12/26/jquery-wrap/

adresini ziyaret ediniz..

Eğer herhangi bir elementi başka bir elementin arasına almak istiyorsak wrap() metodunu kullanabiliriz.

$("a").wrap(document.createElement("b"));

şeklinde bir kullanım döküman üzerindeki tüm a elementlerini

<b></b>

tag i arasına alacaktır.

JQuery .append()

18 12 2011

ilgili yazının güncel hali için lütfen

http://www.sadullahkeles.com/2011/12/18/jquery-append/

adresini ziyaret ediniz..

Jquery append metodu, üzerinde işlem yaptığımız elementin en sonuna ekleme yapmamızı sağlar. ek yaptığımız bölüm element veya string olabilir. ör :

$('#pnlGeneral').append('<asp:TextBox runat="server" ID="txtName" Text="sadullah textbox"/>');

şeklindeki bir kod ile pnlGeneral isminde, ClientIDMode u static olarak set edilmiş bir panel üzerine txtName isminde, içeriği “sadullah textbox” olan bir textbox ekliyoruz. işe yarayabilir 😉

JQuery attr()

15 12 2011

ilgili yazının güncel hali için lütfen

http://www.sadullahkeles.com/2011/12/15/jquery-attr/

adresini ziyaret ediniz..

attr() metodu, elementlerin httm attribute larına değer atamamızı veya attribute ların değerlerini almamızı sağlayan bir Jquery metodu.. browser uyumsuzluklarına takılmadan, javascript property name lerini veya html attribute name lerini kullanarak değerler üzerinde işlem yapmamızı sağlıyor. mesela eğer bir elementin style ını değiştirmek istiyorsak veya style bilgisini almak istiyorsak

$(‘#lblTitle’).attr(‘style’, ‘background:red’);//Label arka plan rengini red yapar
alert($(‘#lblTitle’).attr(‘style’));//”background:red” bilgisini bir mesaj kutusu içinde gösterir

şeklinde bir kod kullanabiliyoruz.(lblTitle bir Label objesi ve clientIdMode u static olarak set edilmiş.)
html attribute leri hakkında detaylı bilgiye google da ufak bir arama sonucu ulaşabilirsiniz ör: http://www.tutorialspoint.com/html/html_attributes.htm