sp_ActiveDirectory_SCP

11 03 2007

https://sadullahkeles.wordpress.com/2007/03/11/aciklama/

bu stored procedure üzerinde işlem yapılan sql server in active directory deki durumunu kontrol etmek için kullanılır. kullanım şekli : sp_ActiveDirectory_SCP [ @Action = ] N’action procedure 1 parametre alır

Action Parametresi : Sql Server instance i için active directory üzerinde hangi işlem yapılacağını belirlemek için kullanılır. Action parametresi için 3 durum söz konusudur

a) Create : Sql server instance inin bir sql server nesnesi oluşturularak active directory üzerinde kayıt edileceğini belirtir. eğer create işlemi uygulanan instance daha önce active directory üzerine kaydedilmişse create işlemi update görevi görür.

b) Update : daha önce active directory e kayıt edilmiş olan bir sql server instance inin özelliklerini güncellemek için kullanılır. eğer belirtilen(sp nin çalıştığı server) instance daha önce kayıt edilmemişse update işlemi create göre görür.

c) Delete : geçerli sql server instance inin active directory deki kaydını silmek için kullanılır. sql server nesnesi active directory den silinmiş olur.

Sql Server instance i active directory e kayıt edildikten sonra sp_ActiveDirectory_Obj stored procedure ü ile veri tabanlarının instance üzerine kayıt edilmesi sağlanabilir, sp_addpublication ve sp_addmergepublication stored procedure leri ile de publication oluşturabilirsiniz.

bu stored procedure ün kullanılabilmesi için server a bağlanılan kullanıcının sysadmin yetkisi olması gerekir.

örnek uygulama :

DECLARE @RetCode INT

EXEC @RetCode = sp_ActiveDirectory_SCP @Action = N'create'

PRINT 'Return code = ' + CAST(@RetCode AS VARCHAR)

ilgili link : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa259575(SQL.80).aspx

sp_ActiveDirectory_Obj

11 03 2007
https://sadullahkeles.wordpress.com/2007/03/11/aciklama/Bu stored procedure ün görevi bir veri tabanının active directory e kayıt
durumunu kontrol etmektir. active directory kurlu sistemlerde çalışır
(örnek win server 2000).

sp_ActiveDirectory_Obj [ @Action = ] N’action

[, [ @ObjType = ] N’database’ ]

, [ @ObjName = ] N’database_name

3 parametre alır bunlar
1 - Action : kayıt işlemindeki durumu ayarlar 3 durumu vardır
a)create : veritabanını yeni bir veri tabanı nesnesi oluşturarak active
directorye kaydeder eğer var olan bir isim kullanırsanız işlem update
işlemi olarak gerçekleştirilir.
b)update : active directory e kayıtlı bir veri tabanının özelliklerini
değiştirmek için kullanılır. eğer kayıtlı olmayan bir veri tabanı
güncellenmek istenirse create işlemi gerçekleştirilir.
c)delete : belirtilen veri tabanının active directory kaydını silmek
için kullanılır
2 - ObjType : ObjType = N'database' işlemin active directoryde veri
tabanı üzerinde yapılacağını belirler
3 - ObjName : ObjName = "NOrthWnd" uygulamanın hangi veri tabanı
üzerinde yapılacağını belirler

Not : bu stored procedure ü çalıştırabilmek için giriş yapılan
kullanıcının sysadmin yada db_owner yetkisine sahip olması gerekir.
procedure çalıştırılması sonucunda geriye 0 veya 1 değerini gönderir.
0 işlemin başarıyla gerçekleştirildiğini, 1 ise hata oluştuğunu
gösterir. sp çalıştırılmadan önce ilgili sql server instance inin
active directory e kayıt edilmiş olması gerekir.Örnek uygulama :


DECLARE @RetCode INT

EXEC @RetCode = sp_ActiveDirectory_Obj @Action = N'create',

     @ObjType = N'database',

     @ObjName = 'Northwind'

PRINT 'Return code = ' + CAST(@RetCode AS VARCHAR)