VS Hata mesajlarını İngilizceye çevirmek

21 01 2008

Türkçe işletim sistemlerinde karşılaştığımız can sıkıcı durumlardan biridir hata mesajlarının Türkçe çıkması. Can sıkıcı olmasının sebebi Türkçe kaynak miktarının yetersiz olması sebebiyle hata mesajları ile istediğimiz sonuçlara ulaşamamamız. Geliştirdiğimiz uygulamada hata mesajlarını İngilizce olarak almak istiyorsak, projemizin başlangıç formunun yapıcı fonksiyonunda

System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo(“En”);

kodunu yazabiliriz. Bu işlemden sonra hata mesajları İngilizce olarak gelecektir.

Cannot resolve the collation conflict between…

27 11 2007

Eğer Sql Server üzerinde bir sorgu çalıştırmak istediğinizde 

Cannot resolve the collation conflict between “SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS” and “Turkish_CS_AI” in the equal to operation

şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşırsanız problemi, sorgunun sonuna

collate Turkish_CS_AI

kodunu ekleyerek giderebilirsiniz. ör:

select ilce.Ilce_text+‘/’+Il.Il_text from Il_kodlarI Il

left join Ilce_kodu ilce on ilce.Il_kodu = Il.Il_kodu collate Turkish_CS_AI

String or binary data would be truncated

20 11 2007

ilgili yazının güncel hali için lütfen

http://www.sadullahkeles.com/2007/11/20/string-or-binary-data-would-be-truncated/

adresini ziyaret ediniz..

Insert işlemi sırasında alınan

String or binary data would be truncated.
The statement has been terminated.

şeklindeki bir hatanın sebebi büyük ihtimalle insert cümlesinde girdiğiniz değerin veri tabanındaki alan boyutundan daha büyük boyutta olmasıdır. ör : veri tabanında varchar(20) olarak tanımlanmış bir alana 30 karakterlik bir string atamaya çalışırsanırz böyle bir hata alırsınız.

çözüm yolu : ya giriş yaptığınız bilgiyi kısaltın yada veri tabanındaki alan boyutunu artırın 🙂

Operation must use an updateable query

3 04 2007

ilgili yazının güncel hali için lütfen

http://www.sadullahkeles.com/2007/04/03/operation-must-use-an-updateable-query/

adresini ziyaret ediniz..

Veri tabanı işlemlerinde bu hatayı almanızın muhtemel iki sebebi olabilir.

1 – Veri tabanınızın olduğu klasörde yazma yetkiniz yok. Bu durumu düzeltmek için IIS de klasörün üzerine sağ tıklayıp özellikleri seçin. Gelen pencerede sanal dizin tabında yazma check box ını işaretleyin, işlemi onaylayarak çıkın.

2 – Daha önce bir işlem için açtığınız veri tabanı bağlantısını kapatmamış olabilirsiniz. Bağlantının kapandığından emin olmak için işlemlerinizi try-catch-finally bloğuna alın ve finally bloğu içinde bağlantınızı kapatın

Could not continue scan with NOLOCK due to data movement

17 03 2007

Bu hata Sql server üzerinde query çalıştırmaya kalkıştığımızda karşımıza çıkabilir. sebebi sorgunun, başka bir transaction tarafından silinmiş yada değiştirilmiş bilgilere ulaşmaya çalışmasıdır. yapılacak en iyi şey kısa bir süre sonra sorguyu yeniden çalıştırmak olacaktır (sorgudaki NoLock ifadesi kaldırılarak da bu problem aşılabilir).

No process is on the other end of the pipe

17 03 2007

:)) Sql serverdaki en ilginç hata mesajlarından biri. türkçe uyarlaması “borunun diğer ucunda işlem yok” . Bu hata mesajını görmenizin sebebi büyük ihtimalle Server inizin uzak bağlantılara izin vermemesidir.

Sql Server Surface Area Configurations da (başlat -> programlar -> Microsoft Sql Server 2005 -> Configuration Tools altında) Surface Area Configuration for Services and Connections üzerine tıklayın, remote connections bölümünden “local and remote connections ” radio button unu işaretleyip altındaki seçeneklerden “using both Tcp/IP and Named Pipes” radio buttonunu işaretleyin.

Case expressions may only be nested to level %d

17 03 2007

Sql cümlelerinde case deyimi kullanırken karşılaşılan bu hatanın sebebi, case yapısının en fazla 10 seçeneğe kadar izin vermesidir. seçenek sayısını azaltıp işleminizi tekrar deneyin.