C# kodu ile excel sayfasını yazdırmak

20 01 2008

Eğer programımız içinden ulaştığımız bir excel sayfasını yazdırmak istersek şu kod satırını  kullanabiliriz;(excelWorkSheet program içinde tanımladığımız Worksheet nesnesi)

excelWorkSheet.PrintOut(1, 2, 1, false, Type.Missing, true, false, Type.Missing);

burda kullanılan yapı
public virtual void PrintOut ([OptionalAttribute] Object From,

             [OptionalAttribute] Object To,

             [OptionalAttribute] Object Copies,

             [OptionalAttribute] Object Preview,

             [OptionalAttribute] Object ActivePrinter,

             [OptionalAttribute] Object PrintToFile,

             [OptionalAttribute] Object Collate,

             [OptionalAttribute] Object PrToFileName )  

şeklindedir. parametreler hakkında detaylı bilgi için


http://technet.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.worksheet.printout(VS.80).aspx 

sayfasını ziyaret edebilirsiniz.