GridView de Sayfalama

12 03 2007

Eğer kod içinde doldurduğunuz GridView nesnenizde sayfalama yapmak istiyorsanız GridView nesnenizin PageIndexChanging olayında şu kodu yazmanız gerekir.

protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
}

Eğer kod içinde veritabanından bilgilerin nasıl getirildiğini bilmiyorsanız öncelikle şu yazıyı okuyun

https://sadullahkeles.wordpress.com/2007/03/12/gridview-i-kod-icinde-doldurmak/