Asp.net Image kontrolünün garipliği!

4 08 2011

Eğer Image kontrolünün ImageUrl özelliğini boş bırakırsanız ya da hatalı bir url verirseniz, Image kontrolünün olduğu sayfa iki kere yükleniyor! Sinir bozucu. Bilginize…

Firefox-HtmlEditor Uyumsuzluğu

26 05 2011

Eğer AjaxControlToolkit in HtmlEditor ünü kullanırken Firefox ta türkçe karakterleri görüntüleyememek gibi bir problem ile karşılaşırsanız HtmlEditorünüze NoUnicode=”true” property sini ekleyin, problemi çözebilir 😉

Facebook paylaşımında logo problemi

23 11 2009

Son zamanlarda internet uygulamalarında paylaşım linklerini ( facebook, twitter, digg, delicious…) sık görür olduk.Biz de ekledik 🙂 Fecebookta paylaşım yaparken bir problemle karşılaştık. Facebook paylaşıma birde imaj ekliyor. eklediği imaj sizin sayfanızı yukarıdan aşağıya doğru tarayıp, standartlarına uygun olan, bulduğu ilk imaj. Tabiki böyle olmamalı, imajı kendimiz belirleyebiliyor olmalıyız diye düşündük ve herzaman olduğu gibi googleda bir arama yaptık ve yine herzaman olduğu gibi sonuca ulaştık 🙂

<link rel=”image_src” href=”imajınızın yolu” />

satırını head taglarınızın arasına yazdığınız zaman, facebook belirttiğiniz imajı kullanıyor. Eğer image_src değerini programatik olarak değiştirmeye ihtiyaç duyarsanız

HtmlLink link = new HtmlLink();
link.Attributes["rel"] = "image_src";
link.Href = "imajınızın yolu";
Page.Header.Controls.Add(link);

 

şeklinde bir kod kullanabilirsiniz. Belki birilerinin ihtiyacı olur 🙂

JavaScript Try-Catch-Finally Yapısı

18 12 2008

JavaScript kodları içinde, diğer programlama dillerinden alışık olduğumuz Try-Catch-Finally yapılarını kullanabiliyoruz. Kullanımı diğer kullanımlar ile aynı Try bloğunda yapılan işlemler sırasında hata oluşursa Catch bloğu işletilmeye başlanır sonra da finally bloğu çalışır, try bloğunda hata olmazsa direk finally bölümü çalışır ve işlem biter

ör:

<link id=”cssFile1″ href=”Stylesheet1.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function ChangeDocumentStyle() {
try {
if (document.getElementById(‘cssFile’).href == ‘Stylesheet1.css’)
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet2.css’;
else
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet1.css’;
}
catch (err) {
alert(‘error message :’ + err.message);
}
finally {
alert(‘finally bloğu’);
}
}
</script>

bu uygulamada document.getElementById bölümlerinde kullanılan “cssFile” ismi hatalı olduğu için(cssFile1 olmalı) hata oluşacak ve sırasıyla Catch ve Finally blokları çalıştırılacaktır.

javascript ile stylesheeti değiştirmek

18 12 2008

eğer sayfamızda farklı durumlara göre farklı görsel ayarlar uygulamak istiyorsak ve bu, uygulama postback olmadan gerçekleşsin istiyorsak aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz.(uygulama içinde 2 adet stylesheet (Stylesheet1.css ve Stylesheet2.css) bulunduğunu varsayıyorum)

<link id=”cssFile” href=”Stylesheet1.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function ChangeDocumentStyle() {
if (document.getElementById(‘cssFile’).href == ‘Stylesheet1.css’)
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet2.css’;
else
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet1.css’;
}
</script>

bu kodu yazdıktan sonra ChangeDocumentStyle() fonksiyonunu nesnelerin olaylarına ekleyebiliriz.

Web Sayfalarında Nesnelerin Parentleri ile Birlikte Hareket Etmesi

8 01 2008

Eğer sayfanıza koyduğunuz nesneler, sayfanın boyutu değiştirildiğinde istenmeyen yerle gidiyorsa ama siz nesnelerin, taşıyıcılarına göre yerlerinin değişmesini istiyorsnaız, taşıyıcınızda yapmanız gerken  “position : relative;” düzenlemsini yapmak. ör : bir panel içerisine koyduğunuz butonlar sayfa büyüdüğünde panelin aynı konumunda kalsın istiyorsanız

<asp:Panel ID=”Panel3″ runat=”server” Height=”530px” Style=”z-index: 100; left: 0px;position:relative; top: -11px” Width=”744px”>

şeklinde bir düzenleme yapmanız yeterli olacaktır.

JavaScript kodundan server taraflı fonksiyon çağırmak.

8 01 2008

sayfanızın .cs tarafında hazırladığınız bir fonksiyonu javascript kodu içinden çağırmak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz

//.cs sayfasında

public string Fonksiyonum()

{

//işlemler

return “islemler yapildi”

}

//script tagları arasında

function fonksiyonCagir()

{

var gelen = ‘<% = Fonksiyonum() %>’

window.alert(gelen);

}