Asp.net Image kontrolünün garipliği!

4 08 2011

Eğer Image kontrolünün ImageUrl özelliğini boş bırakırsanız ya da hatalı bir url verirseniz, Image kontrolünün olduğu sayfa iki kere yükleniyor! Sinir bozucu. Bilginize…

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

30 06 2011

Eğer hazırladığınız bir sayfayı görüntülemek istediğinizde “The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.” şeklinde bir hata mesajı ile karşılaşırsanız iis manager üzerinde IIS bölümünün altındaki ISAPI and CGI Restrictions bölümüne gelin ve ilgili aspnet_isapi.dll ine izin verin. problemi çözebilir 🙂

Firefox-HtmlEditor Uyumsuzluğu

26 05 2011

Eğer AjaxControlToolkit in HtmlEditor ünü kullanırken Firefox ta türkçe karakterleri görüntüleyememek gibi bir problem ile karşılaşırsanız HtmlEditorünüze NoUnicode=”true” property sini ekleyin, problemi çözebilir 😉

Facebook paylaşımında logo problemi

23 11 2009

Son zamanlarda internet uygulamalarında paylaşım linklerini ( facebook, twitter, digg, delicious…) sık görür olduk.Biz de ekledik 🙂 Fecebookta paylaşım yaparken bir problemle karşılaştık. Facebook paylaşıma birde imaj ekliyor. eklediği imaj sizin sayfanızı yukarıdan aşağıya doğru tarayıp, standartlarına uygun olan, bulduğu ilk imaj. Tabiki böyle olmamalı, imajı kendimiz belirleyebiliyor olmalıyız diye düşündük ve herzaman olduğu gibi googleda bir arama yaptık ve yine herzaman olduğu gibi sonuca ulaştık 🙂

<link rel=”image_src” href=”imajınızın yolu” />

satırını head taglarınızın arasına yazdığınız zaman, facebook belirttiğiniz imajı kullanıyor. Eğer image_src değerini programatik olarak değiştirmeye ihtiyaç duyarsanız

HtmlLink link = new HtmlLink();
link.Attributes["rel"] = "image_src";
link.Href = "imajınızın yolu";
Page.Header.Controls.Add(link);

 

şeklinde bir kod kullanabilirsiniz. Belki birilerinin ihtiyacı olur 🙂

JavaScript Try-Catch-Finally Yapısı

18 12 2008

JavaScript kodları içinde, diğer programlama dillerinden alışık olduğumuz Try-Catch-Finally yapılarını kullanabiliyoruz. Kullanımı diğer kullanımlar ile aynı Try bloğunda yapılan işlemler sırasında hata oluşursa Catch bloğu işletilmeye başlanır sonra da finally bloğu çalışır, try bloğunda hata olmazsa direk finally bölümü çalışır ve işlem biter

ör:

<link id=”cssFile1″ href=”Stylesheet1.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function ChangeDocumentStyle() {
try {
if (document.getElementById(‘cssFile’).href == ‘Stylesheet1.css’)
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet2.css’;
else
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet1.css’;
}
catch (err) {
alert(‘error message :’ + err.message);
}
finally {
alert(‘finally bloğu’);
}
}
</script>

bu uygulamada document.getElementById bölümlerinde kullanılan “cssFile” ismi hatalı olduğu için(cssFile1 olmalı) hata oluşacak ve sırasıyla Catch ve Finally blokları çalıştırılacaktır.

javascript ile stylesheeti değiştirmek

18 12 2008

eğer sayfamızda farklı durumlara göre farklı görsel ayarlar uygulamak istiyorsak ve bu, uygulama postback olmadan gerçekleşsin istiyorsak aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz.(uygulama içinde 2 adet stylesheet (Stylesheet1.css ve Stylesheet2.css) bulunduğunu varsayıyorum)

<link id=”cssFile” href=”Stylesheet1.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function ChangeDocumentStyle() {
if (document.getElementById(‘cssFile’).href == ‘Stylesheet1.css’)
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet2.css’;
else
document.getElementById(‘cssFile’).href = ‘Stylesheet1.css’;
}
</script>

bu kodu yazdıktan sonra ChangeDocumentStyle() fonksiyonunu nesnelerin olaylarına ekleyebiliriz.

Unrecognized tag prefix or device filter…

9 02 2008

Eğer web uygulaması geliştirirken source tarafındaki tagların altı çiziliyse ve üzerine geldiğinizde “Unrecognized tag prefix or device filter” gibi bir hata mesajı gösteriyor ve düzenleme yapmanıza izin vermiyorsa yapmanız gereken işlemler şunlar :web.config dosyanızı açın, <system.web> tagına gelin, <pages> tagının altındaki <controls> tagının altına <add tagprefix =”tagadı” namespace=”ilgili name space” assembly = “ilgili dll nin adı”></add> bölümünü ekleyin. bu işlemden sonra hata kaybolur ve nesnelerinizi source tarafında kontrol edebilirsiniz. ör : ben bu problemi ajaxcontroltoolkit nesneleri için yaşadım, namespace ve assembly değerlerine “ajaxcontroltoolkit” yazdım ve problem çözüldü 🙂